Általános Szerződési Feltételek

 

 

 1. Bevezetés

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.premiertextil.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető termékek vásárlásának, továbbá az Eladó által nem a weboldalon keresztül igényelhető szolgáltatásai (továbbiakban: Felhasználó) igénybevételének felté A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 1. Eladó, mint a www.premiertextil.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, így az Eladó a Termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvé
 1. A weboldalon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért felelősséget Eladó nem vállal.
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadó
 1. Fogalmak

 

Eladó vagy Szolgáltató:

Név: CPMR Textil Style Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 5.

Cégjegyzékszám: 01 09 178578

Bejegyző Bíróság neve:

Adószám: 24712932-2-41

Közösségi adószám: HU24712932

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Nyrt.

Számlaszám: 10300002-10605112-49020012

SWIFT Kód: MKKBHUHB

IBAN számlaszám: HU46 1030 0002 1060 5112 4902 0012

E-mail cím: premierwebshop@gmail.com

Telefonszám: +36 70 413 02 76

Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a www.premiertextil.hu oldal tartalmához hozzáfér.

Vásárló: az a Felhasználó, aki a www.premiertextil.hu oldalon keresztül megrendelést adott le.

Weboldal: a www.premiertextil.hu oldal és aloldalai.

Termék: minden olyan az Eladó által eladásra kínált termék, melyet a Felhasználó a weboldalon keresztül megvásárolhat

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában, az Eladó és a Vásárló között, mint távollevők között, azaz egyidejű fizikai jelenlétük nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

 1. A weboldalon történő vásárlás
 • Megrendelés folyamata

3.1.1     A weboldalról regisztráció után, vagy lakcím, email-cím és telefonszám megadásával lehet rendelni. A termékeket egy virtuális kosárba lehet gyűjteni. Ha egy terméket meg akar rendelni, akkor válassza ki a méretet és írja be a kívánt mennyiséget, majd tegye a kosárba. A kosár (rendszer) automatikusan kiszámítja a végösszeget és a pontos szállítási költséget.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon árusított termékekből kiskereskedelmi mennyiséget lehet rendelni, mely mennyiség minden terméknél más. Ha elkészült a termékek kiválasztásával, akkor egyszerűen klikkeljen a kosár gombra. Ezt követően meg kell adnia az ott kért adatokat. A megrendelés végén a megjegyzés mezőben közölheti velünk a speciális kéréseit akár a szállítással akár a termékkel kapcsolatban. A megrendelés elküldése és beérkezése után 48 órával visszaigazoljuk a megrendelést és tájékoztatjuk, hogy a terméket várhatóan mikor fogja a terméket megkapni. Ha a rendelés beérkezését követően azt állapítjuk meg, hogy a megrendelt termék éppen nincs raktáron, akkor jogunkban áll helyette Önnek felajánlani egy hasonló minőségű és értékű terméket vagy szolgáltatást, vagy a szerződéstől elállni.

3.1.2.    Amennyiben az Eladó azt észleli, hogy a megrendelt termék esetében hibás adatok kerültek feltüntetésre a weblapon, úgy fenntartja a jogot a hiba kijavításával új ajánlat megadására. A Felhasználó ezt követően vagy megerősíti a megrendelést az új adatok szerint vagy elállhat a szerződéstől.

3.1.3.    A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót, valamint a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

3.2. A szerződés létrejötte

3.2.1. A Felhasználó részéről leadott megrendelés ajánlatnak minősül. Eladó a Felhasználó ajánlatát visszaigazoló e-mailjével elfogadja, vagy megtagadhatja. Az Eladó visszaigazoló e-mailjével, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, jön létre a szerződés a Felek között.

3.2.2. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik és távollevők között kötött szerződésnek minősül.

3.2.3. A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

3.3. Fizetés

3.3.1. Utánvét (készpénzes fizetés)

A megvásárolt termékek árát a futárnak kell kifizetnie az átvételkor, készpénzben.

3.4. Szállítás

A megrendeléseket a Magyar GLS Kft. csomagküldő társaság biztosítja.

Csomag és postaköltség rendelésenként 1490 Ft.

3.4.2. Szállítási feltételek

 1. a) 20 000 Ft érték feletti rendelés esetén a postaköltség ingyenes.
 2. b) A termék kiszállítását a megrendelést megerősítésétől számítva 10 napon belül vállaljuk.
 3. c) Az átvételi helyet a vásárló határozza meg a megrendelés leadásánál. A küldemény tartalmazza az írásos számlát, amely egyúttal szállítási jegyzékként és garancialevélként is szolgá
 4. d) A terméket a GLS futárszolgálat közreműködésével küldjük.
 1. Elállási jog

 

 • A jelen pont szerinti elállásra vonatkozó rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó). Eladóval szerződő, Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó esetén, amennyiben ezt a törvényi rendelkezések eltérése megkívánja, a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszai lépnek jelen Általános Szerződési Feltételek kikötései helyé
 • A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

4.3. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (postán a 1033 Budapest, Szőlőkert utca 5. címre, vagy elektronikus úton premierwebshop@gmail.com címre küldött levél útján) az Eladó részére.

4.4. Írásban történő elállás esetén határidőben történő elállásnak kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló egyértelmű nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi postán (ajánlott levélben) vagy faxon az Eladónak. Az elállás érvényességével kapcsolatosan az Eladó az alábbiakat veszi figyelembe:

4.4.1. postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát,

4.4.2. e-mail vagy faxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét.

4.4. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási nyilatkozatát a fentiekben meghatározottak szerint tette meg. A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

4.6. Az Eladó e-mailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

4.7. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: Premier Textil Kft. /1033 Budapest, Szőlőkert utca 5./

4.8. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó külön, írásban megküldött kérésére az Eladó gondoskodik a termék visszaküldésének megszervezéséről, azonban annak költsége szintén a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli.

4.9. Ha Fogyaszt, ideértve a fuvarozási (házhozszállítási) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek azért merültek fel, hogy mert Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

4.10. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

4.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Emiatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.12. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit.

4.14. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 1. Szavatosság

 

 • Kellékszavatosság

5.1.1.    Az Eladó hibás teljesítése esetén a Fogyasztó vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.1.2.    A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (díj) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

5.1.3.    A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.1.5.    A Fogyasztó az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.1.5.    A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

     5.2. Termékszavatosság

5.2.1.    Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2.2.    Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

5.2.3.    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.2.5.    Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.2.5.    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

5.2.6.    A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

5.2.6.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

5.2.6.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

5.2.6.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

5.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

     5.3. Jótállás

5.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletnek megfelelően jótállásra köteles.

5.3.2. Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.3.3. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye

A Felhasználó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: CPMR Textil Style Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 5.

E-mail cím: premierwebshop@gmail.com

Telefonszám: +36 70 413 02 76

6.2. Az Eladó panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

6.2.1. szóban (telefonon)

6.2.2. írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

6.3. Panasz közlésével kapcsolatos eljárás

6.3.1. a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 9 és 17 óra között,

6.3.2. elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

6.5. Írásban történő panaszközlés

Írásban benyújtandó panasztétel igénye esetén az Eladó segítséget nyújt az írásos panasz megfogalmazásában. Az Eladó az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a Felhasználónak.

6.5. Szóban történő panaszközlés

     Az Eladó a szóbeli panaszt – kivéve azt az esetet, ha a panasz azonnali kivizsgálása adott esetben nem lehetséges – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén – egyidejűleg az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontnak a panasz közlését követő 30 napon belüli a Felhasználó részére történő megküldésével – megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Az Eladó a panasz kivizsgálásáért a Felhasználóval szemben külön díjat nem számít fel.

6.6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

6.6.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

6.6.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: Budapest, 2021.02.04.

Jelen pontban foglalt táblázat példa jellegű.